Εκκλησίες Κοντογεννάδας

Browse By

Εκκλησίες της Κοντογεννάδας:

1)Ι. Ν. Υ. Θ Κοιμήσεως  στην Ρούγα ή της Αγρίλου -1620

2)Ι. Ν. Ιωάννου Θεολόγου- υπήρχε και πριν το 1701

3) Ι. Ν. Αγίας Μαρίνης, στο νότιο μέρος του χωριού -1811

4)Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, μέσα στο χωριό-1815

5)Ι Ν. Αγίου Γεωργίου στο Κακό Λαγκάδι- 1731

6) Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου παλαιός και Αγίου Ανδρέα

σύγκολα»)

(Οι Τρεκάδες είχαν τρεις εκκλησίες στην Ανωή:

Άγιος Γεώργιος Τροπαιοφόρος, ο Άγιος Ανδρέας σύγκολα και στο σκηνιώτικο Βουνί, ο Μέγας Δημήτριος, που αναφέρεται ως ξέσκεπη από το 1710).

7) Ι.Ν. Αναλήψεως του Κυρίου στου Κρίκελου

8) Άγιος Νικόλαος στο Σκίνο, περιοχή Λαγκάδι προς Βόβυκες

9) Άγιος Βασίλειος